Custom Fitting – klubbor 100 % anpassade efter dig.

 

Vår framgångsrika process är ett koncept som förenar individanpassad utrustning med spelarens teknik och de fysiska förutsättningarna för att nå den fulla potentialen.

Varje golfspelare är unik. All utrustning i bagen ska vara anpassad efter golfspelarens teknik, fysik och inte minst fylla en given funktion ute på banan. Detta gäller alla oavsett handicap, kön eller ålder.