Förverkliga dina ambitioner med Wäsby Golf Academy.

Wäsby Golf Academy är mer än en träningsverksamhet. Det är ett genomtänkt utvecklingskoncept med den senaste tekniken och med enbart välutbildade PGA-tränare som hjälper dig att ta nästa steg för att verkligen utveckla ditt golfspel på alla plan.

Vi erbjuder professionell golfträning för alla spelnivåer och vi har en stor kurs- och lektionsverksamhet. Alla våra tränare har gedigen erfarenhet och ingår i ett brett nätverk av världens främsta golfinstruktörer. Med en kombination av funktionell golfteknik, rätt fysträning och med golfutrustning som anpassas efter dig och din sving hjälper vi dig att öka både längd och precision i slagen.

För att nå bästa resultat använder vi oss av den senaste tekniken. Med Kinexit Golf Fitness tar vi fram personligt utformade uppvärmningsövningar och program för fysträning. Med hjälp av TrackMan 4 utläser vi viktig data och mätvärden för både klubba och boll.

Under lektionerna och kurser utgår vi alltid från ditt nuläge, din målbild, ditt behov och dina önskemål.