Lektionspriser

1 person 1 person 2 personer
25 minuter 45 minuter 45 minuter
PGA Club Professional Michael Lundbäck 600:- 895:- 1.195:-
PGA Club Professional Johannes Soini 600:- 895:- 1.195:-
PGA Club Professional Torbjörn Antevik 600:- 895:- 1.195:-

Spellektion 9 hål

2,5 h total tid inklusive gemensam fysisk och svingteknisk uppvärmning, utvecklande spelstrategi, slaglängd och distanskontroll samt dokumenterad feedback efter avslutat spelpass.

1 elev 1.995:-
2 elever 1.295:- per person
3 elever 995:- per person

Vänligen kontakta golfstore@remove-this.wasbygolf.remove-this.se eller 08-514 103 60 för bokning och köp av önskad spellektion då denna lektionskategori kräver en tidsbokning i GIT.


Privatpaket med individuell och flexibel tidspott.

Lilla lektionspaket - 3 x 45 minuter alt. 5 x 25 minuter 2.495:-

Vårt minsta paket är utformat för elever som önskar en snabb och funktionellt användbar analys av både sin svingteknik och fysiska förmåga. Kopplingen däremellan ger en mycket god grund för en enklare, men givetvis helt individuellt utformad utvecklingsplan.

Golfsvingen filmas i kombination med att viktiga mätvärden från Trackman 4 definieras. Därefter utformar vi individuella träningspass med inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och elevens egna önskemål.

Stora lektionspaketet - 5 x 45 min + Spelutvärdering (1-3 hål) 5.495:-

Ett paket som riktar sig till elever som önskar en lite djupare analys av sitt golfspel och över en längre tidsaxel med mer kontinuerlig återkoppling. Det inledandet passet på 45 minuter inkluderar en Trackman 4-analys av svingtekniken samt en genomgång av elevens fysiska förmåga via en Kinexit Mobility Screening. De efterföljande och helt individuellt utformade träningspassen kopplas till elevens svingteknik, specifika spelmoment samt områden som leder till ett tryggare spel och förbättrad score. Efter varje enskilt träningspass får eleven en sammanfattning som sedan utvecklar grunden för hur nästkommande träningspass, tidslängd och innehåll planeras. Eleven får också konkreta tips och råd för hur den egna träningen mellan träningspassen vi har tillsammans bäst ska bedrivas. Att Träna På Att Träna är ett begrepp vi etablerar tillsammans, vilket snabbt skapar funktionella verktyg för att skapa goda vanor och rutiner för elevens egen träning.

Premiumpaketet - 10 x 45 minuter + 9 hål spelcoachning 9.995:-

Det största träningspaketet är ett mera omfattande utvecklingsupplägg som riktar sig till elever med hög ambition. Premiumpaket spänner därför över den längsta tidsaxeln med tillgång till ett stort antal uppföljningspass. Precis som i stora paketet görs en inledande Trackman 4-analys av elevens svingteknink samt att den fysiska förmågan definieras via en Kinexit Mobility Screening. Vid detta tillfälle görs dessutom en genomgång av elevens utrustning och set make up med eventuella rekommendationer om lämpliga korrigeringar.

Informationen från svinganalysen och den fysiska screeningen sätter därefter grunden till hur vi tillsammans formar en helt individanpassad utvecklingsplan. Den löpande feedbacken efter varje enskilt träningspass kombinerar prioriterade förbättringsområden med konkreta tips och råd för hur den egna teknik– och fysträningen mellan de inplanerade gemensamma träningspassen bäst ska bedrivas. Ett av träningspassen i guldpaketet rekommenderar vi att vi fokuserar helt åt tekniken och grunderna inom puttning. Ett annat viktigt och mycket inspirerande moment i premiumpaketet är när vi tillsammans i en coachande process flätar samman alla olika utvecklingsdelar under ett 9-håls spelpass på banan.

Det sista och avslutande träningspasset blir sedan målgången för den progressionsresa som garanterat gjorts med en återscreening av den fysiska förmågan kopplat till påvisbara och konkreta mätvärden som skett i elevens golfsving.

I de individuella Stora lektionspaketet och Premiumpaketet ingår ett personligt Kinexitmedlemskap med fri tillgång till personligt utformad rörlighets- och fysträning då detta är plattformen i samband med elevens screeningprocess.