Vinterpaket Small

Vårt Utvecklingspaket Vinter Small är utformat för elever med ambition att utvecklas under vintern. Träningsperioden inleder med en funktionellt användbar analys av sitt spel, svingteknik och fysiska förmåga. Kopplingen däremellan ger oss en god grund för en enklare men givetvis helt individuellt utformad utvecklingsplan.

Vid första träningstillfället gör vi tillsammans en screening av elevens rörlighet- och koordinationsförmåga. Golfsvingen filmas i en kombination med att viktiga mätvärden från Trackman definieras.

De två efterföljande 50-minuterspassen utformas sedan med en inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och elevens egna önskemål. 

Efter den avslutade träningsperioden får eleven en sammanfattning som sedan utvecklar grunden för hur den enskilda träningen bäst ska bedrivas. 

 

Pris: 2.995kr

I priset igår:

3 x 50 min (önskar du är det möjligt att göra om 2 av 50min passen till 4*25min)

1 månad Kinexit-medlemskap inkl. screening (Kinexit är konstnadsfritt under första månaden, därefter kostar det 150kr/månad).    


Vinterpaket Large

Det största av våra utvecklingspaket är ett mera omfattande utvecklingsupplägg som riktar sig till elever med en stark ambition och spänner därför också över en längre tidsaxel, med flera efterföljande uppföljningspass. 

Träningsperioden delas upp i tre block där den första perioden börjar precis som i paketen Vinter Small med en inledande analys av elevens svingteknik och fysiska förmåga. Informationen från svinganalysen och den fysiska screeningen sätter därefter grunden. Dessa värden blir fortlöpande och återkommande mål att utveckla tillsammans under de veckovisa träningspassen.

Efter den första träningsperioden får eleven prioriterade förbättringsområden med konkreta tips och råd för hur den egna teknik– och fysträningen ska bedrivas.

Den tredje och sista träningsperioden återtas med återkommande 50-minuterspass. Det sista tillfället blir sedan målgången för den progressionsresa som skett hos eleven med en återscreening av den fysiska förmågan kopplat till påvisbara och konkreta mätvärden och teknikförbättringar som skett i elevens golfsving.

 

Pris: 5.995kr 

I priset igår:

5 x 50 min (önskar du är det möjligt att göra ett eller flera av 50 min passen till 25min pass)

1 x spelutvärdering (1-3 håls spel på banan under våren 2024)

3 månader Kinexit-medlemskap inkl. screening    

 

 


Bokning av vinterpaket gör du direkt till respektive tränare eller via golfstore@remove-this.wasbygolf.remove-this.se.

 

Vi ser fram emot att hjälpa dig till roligare golf!

// Tränarteamet på Wäsby shop & golf academy