Golfskolan

Golfskolan är det första steget i vår juniorverksamhet. Under träningen har alla juniorer möjligheten att prova på och träna golf under roliga och utvecklade former. Träningen sker på söndagar och varje träningspass är 50 minuter långa. Totalt tränar vi 7 gånger på våren och 5 gånger på hösten. Gruppindelning sker efter ålder och nivå.

Under träningen kommer vi att arbeta med juniorkonceptet Golfäventyret som är framtaget av Svenska Golfförbundet. Boken är indelad i fyra nivåer. 30-banan, 50-banan, 100-banan och spel med handicap. Skillnaden mellan de olika nivåerna är svårighetsgraden på övningar som man ska klara av för att gå vidare till nästa. Med boken Golfäventyret ingår det även inloggningsuppgifter till dess webbportal där man finner enkla filmer på de övningar vi kommer att göra under träningen och regeltester som hjälper till att lära sig de viktigaste golfregler man ska känna till innan man ger sig ut på banan. Boken köper du i shopen och kostar 150kr.

Som deltagare i Golfskolan blir du även medlem i klubben och får spela så mycket du vill på 6-hålsbanan samt att det ingår fria rangebollar på torsdagar under öppet hus aktiviteter.

Mer information om resan från Golfskolan till hcp 54 finner du här.

Pris: 1.999 kr

I priset ingår föjande:
12 träningspass + gemensam avslutning
Tillgång till fria rangebollar under Öppet Hus träningen varje torsdag mellan 17:00 - 19:00 (9/5 - 19/9)
Medlemskap och fritt spel på vår 6-hålsbana
Halva priset på rangebollar under hela åretTräningstider söndagar

  Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5
5/5 10:00 - 10:50 11:00 - 11:50 13:00 - 13:50 14:00 - 14:50 15:00 - 15:50
12/5 10:00 - 10:50 11:00 - 11:50 13:00 - 13:50 14:00 - 14:50 15:00 - 15:50
19/5 10:00 - 10:50 11:00 - 11:50 13:00 - 13:50 14:00 - 14:50 15:00 - 15:50
26/5 10:00 - 10:50 11:00 - 11:50 13:00 - 13:50 14:00 - 14:50 15:00 - 15:50
2/6 10:00 - 10:50 11:00 - 11:50 13:00 - 13:50 14:00 - 14:50 15:00 - 15:50
9/6 10:00 - 10:50 11:00 - 11:50 13:00 - 13:50 14:00 - 14:50 15:00 - 15:50
16/6 10:00 - 10:50 11:00 - 11:50 13:00 - 13:50 14:00 - 14:50 15:00 - 15:50
18/8 10:00 - 10:50 11:00 - 11:50 13:00 - 13:50 14:00 - 14:50 15:00 - 15:50
25/8 10:00 - 10:50 11:00 - 11:50 13:00 - 13:50 14:00 - 14:50 15:00 - 15:50
1/9 10:00 - 10:50 11:00 - 11:50 13:00 - 13:50 14:00 - 14:50 15:00 - 15:50
8/9 10:00 - 10:50 11:00 - 11:50 13:00 - 13:50 14:00 - 14:50 15:00 - 15:50
15/9 10:00 - 10:50 11:00 - 11:50 13:00 - 13:50 14:00 - 14:50 15:00 - 15:50
22/9 Avslutning Avslutning Avslutning Avslutning Avslutning

Vid frågor kontakta Johannes:

Email:

Telefon:

johannes.soini@wasbygolf.se

076-791 14 00


Säsongsmål

De mål vi har satt upp för våra juniorer skiljer sig efter vilken ålder och nivå man befinner sig på. Nedan finner du mer info om vad träningen innehåller och hur vi arbetar till att få våra juniorer att utvecklas på ett roligt och stimulerande sätt.

Säsongsmål 6-7 år

Förstå och klara av några av golfsvingens grunder. De grunder vi kommer jobba mest med är grepp, uppställning, balans och sikte. Detta gäller för fullsving, chip och putt. Börja följa vår speltrappa på O'boy banan.

Säsongsmål 8-9 år

Väldigt likt de mål vi har i Golfäventyret 6-7 år där vi lägger stort fokus på att skapa ett intresse för golf. Träningen kommer vara kopplat till den motoriska inlärningen. Säsongsmålen för golf är att fortsätta sin tekniska inlärning kring golfens grunder, arbeta sig igenom uppgifterna i boken Golfäventyret samt regeltesterna på webben. Fortsätta följa stegen i speltrappan efter den nivå man befinner sig på.

Säsongsmål 10-12 år

Märkbart förbättrad motorisk inlärning och kroppskoordination. Vi jobbar vidare med att känna glädje vid träning för att öka intresset för golf och egen träning. Säsongsmålen för golf är ökad teknisk förståelse och utövande. Vi kommer även att uppmuntra egen träning och spel på banan väldigt mycket. Samt att de som inte har Grönt Kort vid träningsstart ska klara av de slag och distanskriterier som behövs innan säsongsavslutning. Fortsätta och klara av de sista stegen i vår speltrappa för att bli godkänd för Grönt Kort och handicap 54,0.

Det långsiktiga målet för samtliga grupper och juniorer är att förbereda alla inför nästa steg i vår träningsverksamhet.